Featured Posts

<< >>

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ป.4 พื้นอ่อน

banner-leng

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ป.4 พื้นอ่อน 

สถานที่สอนพิเศษ :    ่วิภาวดีซอย 3 แยก5 ติด หมอชิดเก่า จตุจักร

ชื่อนักเรียน : น้องยองเจ

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนปัญจทรัพย์

ระดับการศึกษา : ป.4

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์ 10.00-12.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง  ชาย

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต้องการวิชาภาษาอังกฤษ เน้นติวปรับพื้นฐานบทเรียน น้องพื้นฐานค่อนข้างอ่อน จะติวทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่  ่วิภาวดีซอย 3 แยก5 ติด หมอชิดเก่า จตุจักร

รับสอนพิเศษ วิทย์ ป.2 EP

banner-Science

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ วิทย์ ป.2 EP 

สถานที่สอนพิเศษ :    ใกล้ BTS กรุงธน เดินได้

ชื่อนักเรียน : น้องปอปอ

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ระดับการศึกษา : ป.2

หลักสูตร :  EP

วันที่ต้องการเรียน : อังคาร และ พฤหัส 18.00-20.00 น. เรียน 2 วัน/สัปดาห์

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง  ชาย

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปี 2 ต้องการติวเตอร์ติววิชา วิทยาศาสตร์เน้นติวเนื้อหาใยบทเรียนจะเรียน  อังคาร และ พฤหัส 18.00-20.00 น. เรียน 2 วัน/สัปดาห์  สถานที่ ใกล้ BTS กรุงธน เดินได้

รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ป.1

chula-tutou-education-04

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ป.1 

สถานที่สอนพิเศษ :    ลาดพร้าว-วังหิน 40 แถวโลตัสวังหิน มีรถจากตลาดโชคชัย 4

ชื่อนักเรียน : น้องไตร

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

ระดับการศึกษา : อ.3

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา  16.00 – 18.00  น. เรียน 3 วันต่อสัปดาห์ 

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง 

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่อนุบาล 3 ผู้ปกครองต้องการให้น้องเข้าสาธิต ต้องการให้ติวเตอร์สอนเสริมและติวเข้มเตรียมตัวสอบเข้า ป.1 จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา  16.00 – 18.00  น. เรียน 3 วันต่อสัปดาห์  สถานที่ ลาดพร้าว-วังหิน 40 แถวโลตัสวังหิน มีรถจากตลาดโชคชัย 4 

รับสอนพิเศษ คณิต ม.1 EP

banner-mat

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ  คณิต ม.1 EP

สถานที่สอนพิเศษ :    ซ. ร่วมฤดี 5 ถ.วิทยุ ไม่ไกล จาก BTS เพลินจิต

ชื่อนักเรียน : น้องแพทริก

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนเซนต์คาร์เบรียล

ระดับการศึกษา : ม.1

หลักสูตร :   EP

วันที่ต้องการเรียน : อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง ชาย

**หมายเหตุ   น้องอ่อนวิชาคณิตศาสตร์มาก ผู้ปกครองต้องการให้ติวเตอร์ติวเสริมน้องให้แม่น แน้นเนื้อหาในบทเรียนและติวสริมนอกบทเรียนด้วย จะเรียนทุกวันอังคาร เวลา  เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่ ซ. ร่วมฤดี 5 ถ.วิทยุ ไม่ไกล จาก BTS เพลินจิต

รับสอนพิเศษ ไทย + อังกฤษ ป.2

banner-leng

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ ไทย + อังกฤษ ป.2

สถานที่สอนพิเศษ :   ม.พฤกษา 18/1 ซอยแก้วอิน บางใหญ่

ชื่อนักเรียน : น้องแตม

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ระดับการศึกษา : ป.2

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : อาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง ชาย

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ต้องการเรียนเสริมวิชาภาษาไทย และ อังกฤษ จะติวทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่ ม.พฤกษา 18/1 ซอยแก้วอิน บางใหญ่

รับสอนพิเศษ วิทย์ ม.3 เน้นฟิสิกส์

pic-51

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ วิทย์ ม.3 เน้นฟิสิกส์

สถานที่สอนพิเศษ :   หมู่บ้านสีวลี รังสิต คลอง 2 รังสิตนครนายก

ชื่อนักเรียน : น้องมุก

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต

ระดับการศึกษา : ม.3

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์  เวลา 14.00-16.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง ชาย

**หมายเหตุ   คนเรียนต้องการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เน้น เนื้อหาฟิสิกส์ เป็นหลัก น้องพื้นฐานค่อนข้างอ่อน ต้องการเรียนทุกวันเสาร์ เวลา   14.00-16.00 น. สถานที่   เวลา 14.00-16.00 น.  

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.2 ติวเสริมเกรด

banner-leng

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.2 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ :   หน้า ราชภัฏสวนสุนันทา ดุสิต

ชื่อนักเรียน : น้องใบไผ่

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับการศึกษา : ม.2

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : อาทิตย์ เวลา 12.00 – 14.00 น. 

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปี 2 ต้องการติวเสริมวิชาภาษาอังกฤษ โดนเน้นติวเสริมในบทเรียนและเสริมเกรด จะติวทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 14.00 น. สถานที่ หน้า ราชภัฏสวนสุนันทา ดุสิต

รับสอนพิเศษ คณิต ป.3 ติวเสริมเกรด

tutor-p1

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ คณิต ป.3 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ :   พหลโยธิน 54 กม.25 ถัดจาก สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

ชื่อนักเรียน : น้องดาด้า

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา : ป.3

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์  เวลา 15.00-17.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง

**หมายเหตุ  ผู้ปกครองต้องการให้น้องติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาใน บทเรียน น้องเรียนอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จะติวทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 17.00 น. สถานที่ พหลโยธิน 54 กม.25 ถัดจาก สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

รับสอนพิเศษ IGCSE ชีวะ ม.ปลาย

chula-tu-tutor-3

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ IGCSE ชีวะ ม.ปลาย

สถานที่สอนพิเศษ :   หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนสามัคคี ปากเกร็ด

ชื่อนักเรียน : น้องกุ้ยหลิน

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนแฮมพ์ตั้น

ระดับการศึกษา : ม.6

หลักสูตร :   inter

วันที่ต้องการเรียน : พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น. 

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง

**หมายเหตุ   น้องต้องสอบ IGCSE  แต่วิชา ชีวะ น้องยังไม่แม่น ผู้ปกครองเลยต้องการติวเตอร์เพื่อจะให้มาติวเข้มให้น้องก่อนที่สอบ จะติวทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น.  สถานที่  หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนสามัคคี ปากเกร็ด

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ป.4 พื้นอ่อน

banner-leng

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ป.4 พื้นอ่อน 

สถานที่สอนพิเศษ :    ่วิภาวดีซอย 3 แยก5 ติด หมอชิดเก่า จตุจักร

ชื่อนักเรียน : น้องยองเจ

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนปัญจทรัพย์

ระดับการศึกษา : ป.4

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์ 10.00-12.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง  ชาย

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต้องการวิชาภาษาอังกฤษ เน้นติวปรับพื้นฐานบทเรียน น้องพื้นฐานค่อนข้างอ่อน จะติวทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่  ่วิภาวดีซอย 3 แยก5 ติด หมอชิดเก่า จตุจักร

รับสอนพิเศษ วิทย์ ป.2 EP

banner-Science

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ วิทย์ ป.2 EP 

สถานที่สอนพิเศษ :    ใกล้ BTS กรุงธน เดินได้

ชื่อนักเรียน : น้องปอปอ

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ระดับการศึกษา : ป.2

หลักสูตร :  EP

วันที่ต้องการเรียน : อังคาร และ พฤหัส 18.00-20.00 น. เรียน 2 วัน/สัปดาห์

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง  ชาย

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปี 2 ต้องการติวเตอร์ติววิชา วิทยาศาสตร์เน้นติวเนื้อหาใยบทเรียนจะเรียน  อังคาร และ พฤหัส 18.00-20.00 น. เรียน 2 วัน/สัปดาห์  สถานที่ ใกล้ BTS กรุงธน เดินได้

รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ป.1

chula-tutou-education-04

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ป.1 

สถานที่สอนพิเศษ :    ลาดพร้าว-วังหิน 40 แถวโลตัสวังหิน มีรถจากตลาดโชคชัย 4

ชื่อนักเรียน : น้องไตร

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

ระดับการศึกษา : อ.3

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา  16.00 – 18.00  น. เรียน 3 วันต่อสัปดาห์ 

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง 

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่อนุบาล 3 ผู้ปกครองต้องการให้น้องเข้าสาธิต ต้องการให้ติวเตอร์สอนเสริมและติวเข้มเตรียมตัวสอบเข้า ป.1 จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา  16.00 – 18.00  น. เรียน 3 วันต่อสัปดาห์  สถานที่ ลาดพร้าว-วังหิน 40 แถวโลตัสวังหิน มีรถจากตลาดโชคชัย 4 

รับสอนพิเศษ คณิต ม.1 EP

banner-mat

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ  คณิต ม.1 EP

สถานที่สอนพิเศษ :    ซ. ร่วมฤดี 5 ถ.วิทยุ ไม่ไกล จาก BTS เพลินจิต

ชื่อนักเรียน : น้องแพทริก

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนเซนต์คาร์เบรียล

ระดับการศึกษา : ม.1

หลักสูตร :   EP

วันที่ต้องการเรียน : อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง ชาย

**หมายเหตุ   น้องอ่อนวิชาคณิตศาสตร์มาก ผู้ปกครองต้องการให้ติวเตอร์ติวเสริมน้องให้แม่น แน้นเนื้อหาในบทเรียนและติวสริมนอกบทเรียนด้วย จะเรียนทุกวันอังคาร เวลา  เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่ ซ. ร่วมฤดี 5 ถ.วิทยุ ไม่ไกล จาก BTS เพลินจิต

รับสอนพิเศษ ไทย + อังกฤษ ป.2

banner-leng

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ ไทย + อังกฤษ ป.2

สถานที่สอนพิเศษ :   ม.พฤกษา 18/1 ซอยแก้วอิน บางใหญ่

ชื่อนักเรียน : น้องแตม

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ระดับการศึกษา : ป.2

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : อาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง ชาย

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ต้องการเรียนเสริมวิชาภาษาไทย และ อังกฤษ จะติวทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่ ม.พฤกษา 18/1 ซอยแก้วอิน บางใหญ่

รับสอนพิเศษ วิทย์ ม.3 เน้นฟิสิกส์

pic-51

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ วิทย์ ม.3 เน้นฟิสิกส์

สถานที่สอนพิเศษ :   หมู่บ้านสีวลี รังสิต คลอง 2 รังสิตนครนายก

ชื่อนักเรียน : น้องมุก

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต

ระดับการศึกษา : ม.3

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์  เวลา 14.00-16.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง ชาย

**หมายเหตุ   คนเรียนต้องการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เน้น เนื้อหาฟิสิกส์ เป็นหลัก น้องพื้นฐานค่อนข้างอ่อน ต้องการเรียนทุกวันเสาร์ เวลา   14.00-16.00 น. สถานที่   เวลา 14.00-16.00 น.  

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.2 ติวเสริมเกรด

banner-leng

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.2 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ :   หน้า ราชภัฏสวนสุนันทา ดุสิต

ชื่อนักเรียน : น้องใบไผ่

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับการศึกษา : ม.2

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : อาทิตย์ เวลา 12.00 – 14.00 น. 

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปี 2 ต้องการติวเสริมวิชาภาษาอังกฤษ โดนเน้นติวเสริมในบทเรียนและเสริมเกรด จะติวทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 14.00 น. สถานที่ หน้า ราชภัฏสวนสุนันทา ดุสิต

รับสอนพิเศษ คณิต ป.3 ติวเสริมเกรด

tutor-p1

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ คณิต ป.3 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ :   พหลโยธิน 54 กม.25 ถัดจาก สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

ชื่อนักเรียน : น้องดาด้า

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา : ป.3

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์  เวลา 15.00-17.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง

**หมายเหตุ  ผู้ปกครองต้องการให้น้องติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาใน บทเรียน น้องเรียนอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จะติวทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 17.00 น. สถานที่ พหลโยธิน 54 กม.25 ถัดจาก สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

รับสอนพิเศษ IGCSE ชีวะ ม.ปลาย

chula-tu-tutor-3

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ IGCSE ชีวะ ม.ปลาย

สถานที่สอนพิเศษ :   หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนสามัคคี ปากเกร็ด

ชื่อนักเรียน : น้องกุ้ยหลิน

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนแฮมพ์ตั้น

ระดับการศึกษา : ม.6

หลักสูตร :   inter

วันที่ต้องการเรียน : พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น. 

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง

**หมายเหตุ   น้องต้องสอบ IGCSE  แต่วิชา ชีวะ น้องยังไม่แม่น ผู้ปกครองเลยต้องการติวเตอร์เพื่อจะให้มาติวเข้มให้น้องก่อนที่สอบ จะติวทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น.  สถานที่  หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนสามัคคี ปากเกร็ด

รับสอนพิเศษ ไทย ป.1 อ่าน เขียน

pic-59

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ ไทย ป.1 อ่าน เขียน

สถานที่สอนพิเศษ :   รามอินทรา 23 ถัดจากเซ็นทรัลรามอินทรา

ชื่อนักเรียน : น้องอุลตร้า

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

ระดับการศึกษา : ป.1

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา  10.00-12.00 เรียน 2 วัน/สัปดาห์

ต้องการติวเตอร์ :  หญิง

**หมายเหตุ   น้องอ่านเขีนนยังไม่ได้ ผู้ปกครองต้องการให้ติวเตอร์มาสอนเสริมปรับพื้นฐานให้น้อง โดยจะเรียนทุกวัน เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา  10.00-12.00 เรียน 2 วัน/สัปดาห์ สถานที่ รามอินทรา 23 ถัดจากเซ็นทรัลรามอินทรา