Featured Posts

<< >>

รับสอนพิเศษ คณิต ม.2 ติวปูพื้นเข้า ม.4

รับสอนพิเศษสอนตัวต่อตัวที่บ้าน คณิต ม.4 ศิลป์ภาษา 

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ คณิต ม.2 ติวปูพื้นเข้า ม.4

สถานที่สอนพิเศษ : แบริ่ง 42 มีรถจาก BTS แบริ่ง

ชื่อนักเรียน : น้องซิน

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

ระดับการศึกษา :  ม.2

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : ศุกร์ เวลา  17.00-19.00

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง 

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ปกครองต้องการให้น้องติวเสริมเนื้อหาล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โดยเน้นติวติวข้อสอบ เทคนิค แบบฝึกหัด สอบเข้า ม.4 สถานที่ แบริ่ง 42 มีรถจาก BTS แบริ่ง

 

รับสอนพิเศษ PAT 1 คณิต

chula-tu-tutor-14

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ PAT 1 คณิต

สถานที่สอนพิเศษ : BTS อ่อนนุช

ชื่อนักเรียน : น้องอัน 

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนเตรียมอุดมฯ พัฒนาการ

ระดับการศึกษา :  ม.6

หลักสูตร :   วิทย์ คณิต

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์  เวลา  17.00 – 19.00  น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์  ชาย  หญิง 

**หมายเหตุ   น้องคนเรียนต้องการติว PAT 1 คณิต ต้องการติวเสริมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ โดยจะติวทุกวันจันทร์  เวลา 17.00 – 19.00  น. สถานที่ BTS อ่อนนุช

 

รับสอนพิเศษ ไทย ป.1 อ่าน+เขียน

 รับสอนพิเศษ ไทย ป.1 เน้น อ่าน เขียน ตัวต่อตัวที่บ้าน 

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ ไทย ป.1 อ่าน+เขียน

สถานที่สอนพิเศษ : พระราม 3 ซอย 41

ชื่อนักเรียน : น้องกิ๊บ

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ระดับการศึกษา :  ป.1

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์ เวลา 10.00-12.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง 

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่อ่านเขียน ภาษาไทย ยังไม่ค่อยได้ ผู้ปกครองต้องการให้ติวเตอร์มาสอนเสริมในช่วงวันหยุด จะติวทุกวันเสาร์  เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ พระราม 3 ซอย 41

 

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.4 ติวเสริมเกรด

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.5 ติวเสริม ]

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.4 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ : แถว BTS สะพานควาย

ชื่อนักเรียน : น้องเจเจ

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสามเสน

ระดับการศึกษา :  ม.4

หลักสูตร :  วิทย์ คณิต

วันที่ต้องการเรียน : พุธ เวลา 15.30 – 17.30 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง 

**หมายเหตุ   ต้องการติววิชาภาษาอังกฤษ ตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องการเรียนเสริมเนื้อหาในบทเรียน และ ติวเสริมแกรมม่า จะเรียนทุกวัน พุธ เวลา 15.30 – 17.30 น.  สถานที่ แถว BTS สะพานควาย

 

รับสอนพิเศษ วิทย์ ONET ม.6

chula-tu-tutor-2

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ วิทย์ ONET ม.6 

สถานที่สอนพิเศษ : จุฬา สยาม

ชื่อนักเรียน : น้องจุ้ย

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสวนกุหลาบ

ระดับการศึกษา :  ม.6

หลักสูตร :  วิทย์ คณิต

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์ พุธ ศุกร์   เวลา 17.00 – 19.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ   ผู้ปกครองต้องการให้ติวเตอร์ติวเข้ม เน้นแนวข้อสอบและ การเทคนิคการทำ วิชา วิทยาศาตร์ ม.6 เพื่อใช้ในการสอบ O-net จะรียน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์   เวลา 17.00 – 19.00 น  สถานที่ จุฬา สยาม

 

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.3 เข้า ม.4

รับสอนพิเศษ ไทย ม.4 ติวเสริมเกรด 

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 

สถานที่สอนพิเศษ : รังสิตคลอง 3 ตรงข้ามบิ๊กซีคลอง 3 มีรถเมล์ผ่านจากฟิวเจอร์รังสิต

ชื่อนักเรียน : น้องทราย

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสีวลี

ระดับการศึกษา :  ม.3

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์  และ  ศุกร์  เวลา  18.00-20.00  รวม 2 วัน/สัปดาห์

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ   ผู้ปกครองต้องการให้น้องสอบเข้า ม.4  โรงเรียนสวนกุหลาบโดยต้องการให้ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์เน้นข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ จะเรียนทุกวันจันทร์  และ  ศุกร์  เวลา  18.00-20.00  รวม 2 วัน/สัปดาห์  สถานที่  รังสิตคลอง 3 ตรงข้ามบิ๊กซีคลอง 3 มีรถเมล์ผ่านจากฟิวเจอร์รังสิต

 

รับสอนพิเศษ คณิต ม.2 ติวเสริมเกรด

math-m1

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ คณิต ม.2 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ : ติด BTS พญาไท

ชื่อนักเรียน : น้องอิฐ

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสาธิตเกษตร

ระดับการศึกษา :  ม.2

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์  เวลา  10.00-12.00  น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ   ผู้ปกครองต้องการให้น้องติวเสริม วิชาคณิตศาสตร์ ตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต้องการเรียนทุกวันเสาร์  เวลา  10.00-12.00  น. สถานที่  ติด BTS พญาไท 

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ป.2 ติวเสริมเกรด

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว ญี่ปุ่น ปี 4 ตั้งแต่พื้นฐาน 

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ป.2 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ : ใกล้ BTS สุรศักดิ์ เดินได้ถึงเลย

ชื่อนักเรียน : น้องใจ๋ใจ๋

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนเซ็นโยเซฟ

ระดับการศึกษา :  ป.4

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : พฤหัสบดี 16.30-18.30 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง

**หมายเหตุ   น้องค่อนข้างอ่อนวิชาภาษาอังกฤษ ตามเพื่อนในห้องเรียนไม่ค่อยจะทัน ผู้ปกครองต้องการให้น้องติวเสริมช่วงเย็นหลังเลิกเรียน โดยจะติวทุกวันพฤหัสบดี 16.30-18.30 น.  สถานที่ ใกล้ BTS สุรศักดิ์ เดินได้ถึงเลย

รับสอนพิเศษ คณิต ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้อง gifted

 bntutor-3

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ คณิต ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้อง gifted 

สถานที่สอนพิเศษ : ใกล้ MRT รัชดาภิเษก

ชื่อนักเรียน : น้องบอล

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 

ระดับการศึกษา :  ป.6

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์  เวลา 9.00 – 11.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ    ตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองต้องการให้น้องสอบเข้า ม.1 ที่สวนกุหลาบ หลักสูตร gifted ต้องการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เน้นแนวข้อสอบ  โดยจะเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 11.00 น. สถานที่ ใกล้ MRT รัชดาภิเษก

รับสอนพิเศษ คณิต ม.2 ติวปูพื้นเข้า ม.4

รับสอนพิเศษสอนตัวต่อตัวที่บ้าน คณิต ม.4 ศิลป์ภาษา 

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ คณิต ม.2 ติวปูพื้นเข้า ม.4

สถานที่สอนพิเศษ : แบริ่ง 42 มีรถจาก BTS แบริ่ง

ชื่อนักเรียน : น้องซิน

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

ระดับการศึกษา :  ม.2

หลักสูตร :   -

วันที่ต้องการเรียน : ศุกร์ เวลา  17.00-19.00

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง 

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ปกครองต้องการให้น้องติวเสริมเนื้อหาล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โดยเน้นติวติวข้อสอบ เทคนิค แบบฝึกหัด สอบเข้า ม.4 สถานที่ แบริ่ง 42 มีรถจาก BTS แบริ่ง

 

รับสอนพิเศษ PAT 1 คณิต

chula-tu-tutor-14

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ PAT 1 คณิต

สถานที่สอนพิเศษ : BTS อ่อนนุช

ชื่อนักเรียน : น้องอัน 

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนเตรียมอุดมฯ พัฒนาการ

ระดับการศึกษา :  ม.6

หลักสูตร :   วิทย์ คณิต

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์  เวลา  17.00 – 19.00  น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์  ชาย  หญิง 

**หมายเหตุ   น้องคนเรียนต้องการติว PAT 1 คณิต ต้องการติวเสริมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ โดยจะติวทุกวันจันทร์  เวลา 17.00 – 19.00  น. สถานที่ BTS อ่อนนุช

 

รับสอนพิเศษ ไทย ป.1 อ่าน+เขียน

 รับสอนพิเศษ ไทย ป.1 เน้น อ่าน เขียน ตัวต่อตัวที่บ้าน 

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ ไทย ป.1 อ่าน+เขียน

สถานที่สอนพิเศษ : พระราม 3 ซอย 41

ชื่อนักเรียน : น้องกิ๊บ

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ระดับการศึกษา :  ป.1

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์ เวลา 10.00-12.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง 

**หมายเหตุ   น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่อ่านเขียน ภาษาไทย ยังไม่ค่อยได้ ผู้ปกครองต้องการให้ติวเตอร์มาสอนเสริมในช่วงวันหยุด จะติวทุกวันเสาร์  เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ พระราม 3 ซอย 41

 

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.4 ติวเสริมเกรด

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.5 ติวเสริม ]

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.4 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ : แถว BTS สะพานควาย

ชื่อนักเรียน : น้องเจเจ

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสามเสน

ระดับการศึกษา :  ม.4

หลักสูตร :  วิทย์ คณิต

วันที่ต้องการเรียน : พุธ เวลา 15.30 – 17.30 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง 

**หมายเหตุ   ต้องการติววิชาภาษาอังกฤษ ตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องการเรียนเสริมเนื้อหาในบทเรียน และ ติวเสริมแกรมม่า จะเรียนทุกวัน พุธ เวลา 15.30 – 17.30 น.  สถานที่ แถว BTS สะพานควาย

 

รับสอนพิเศษ วิทย์ ONET ม.6

chula-tu-tutor-2

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ วิทย์ ONET ม.6 

สถานที่สอนพิเศษ : จุฬา สยาม

ชื่อนักเรียน : น้องจุ้ย

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสวนกุหลาบ

ระดับการศึกษา :  ม.6

หลักสูตร :  วิทย์ คณิต

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์ พุธ ศุกร์   เวลา 17.00 – 19.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ   ผู้ปกครองต้องการให้ติวเตอร์ติวเข้ม เน้นแนวข้อสอบและ การเทคนิคการทำ วิชา วิทยาศาตร์ ม.6 เพื่อใช้ในการสอบ O-net จะรียน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์   เวลา 17.00 – 19.00 น  สถานที่ จุฬา สยาม

 

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.3 เข้า ม.4

รับสอนพิเศษ ไทย ม.4 ติวเสริมเกรด 

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 

สถานที่สอนพิเศษ : รังสิตคลอง 3 ตรงข้ามบิ๊กซีคลอง 3 มีรถเมล์ผ่านจากฟิวเจอร์รังสิต

ชื่อนักเรียน : น้องทราย

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสีวลี

ระดับการศึกษา :  ม.3

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์  และ  ศุกร์  เวลา  18.00-20.00  รวม 2 วัน/สัปดาห์

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ   ผู้ปกครองต้องการให้น้องสอบเข้า ม.4  โรงเรียนสวนกุหลาบโดยต้องการให้ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์เน้นข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ จะเรียนทุกวันจันทร์  และ  ศุกร์  เวลา  18.00-20.00  รวม 2 วัน/สัปดาห์  สถานที่  รังสิตคลอง 3 ตรงข้ามบิ๊กซีคลอง 3 มีรถเมล์ผ่านจากฟิวเจอร์รังสิต

 

รับสอนพิเศษ คณิต ม.2 ติวเสริมเกรด

math-m1

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ คณิต ม.2 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ : ติด BTS พญาไท

ชื่อนักเรียน : น้องอิฐ

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนสาธิตเกษตร

ระดับการศึกษา :  ม.2

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์  เวลา  10.00-12.00  น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ   ผู้ปกครองต้องการให้น้องติวเสริม วิชาคณิตศาสตร์ ตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต้องการเรียนทุกวันเสาร์  เวลา  10.00-12.00  น. สถานที่  ติด BTS พญาไท 

รับสอนพิเศษ อังกฤษ ป.2 ติวเสริมเกรด

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว ญี่ปุ่น ปี 4 ตั้งแต่พื้นฐาน 

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ อังกฤษ ป.2 ติวเสริมเกรด

สถานที่สอนพิเศษ : ใกล้ BTS สุรศักดิ์ เดินได้ถึงเลย

ชื่อนักเรียน : น้องใจ๋ใจ๋

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนเซ็นโยเซฟ

ระดับการศึกษา :  ป.4

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : พฤหัสบดี 16.30-18.30 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง

**หมายเหตุ   น้องค่อนข้างอ่อนวิชาภาษาอังกฤษ ตามเพื่อนในห้องเรียนไม่ค่อยจะทัน ผู้ปกครองต้องการให้น้องติวเสริมช่วงเย็นหลังเลิกเรียน โดยจะติวทุกวันพฤหัสบดี 16.30-18.30 น.  สถานที่ ใกล้ BTS สุรศักดิ์ เดินได้ถึงเลย

รับสอนพิเศษ คณิต ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้อง gifted

 bntutor-3

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ คณิต ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้อง gifted 

สถานที่สอนพิเศษ : ใกล้ MRT รัชดาภิเษก

ชื่อนักเรียน : น้องบอล

เพศ : ชาย

สถานศึกษา :  โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 

ระดับการศึกษา :  ป.6

หลักสูตร :  -

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์  เวลา 9.00 – 11.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ    ตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองต้องการให้น้องสอบเข้า ม.1 ที่สวนกุหลาบ หลักสูตร gifted ต้องการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เน้นแนวข้อสอบ  โดยจะเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 11.00 น. สถานที่ ใกล้ MRT รัชดาภิเษก

รับสอนพิเศษ ฟิสิกส์ ม.4 สายวิทย์

 pic-51

เรียนพิเศษวิชา : รับสอนพิเศษ ฟิสิกส์ ม.4 สายวิทย์

สถานที่สอนพิเศษ : ใกล้ ตลาดบางแค แถว เดอะมอลล์บางแค

ชื่อนักเรียน : น้องทิพย์

เพศ : หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนราชินี

ระดับการศึกษา :  ม.4

หลักสูตร :  วิทย์ คณิต

วันที่ต้องการเรียน : เสาร์ หรือ อาทิตย์ 10.00-12.00 น. เลือกสอน 1 วัน/สป

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์   หญิง ชาย

**หมายเหตุ    น้องไม่ค่อยเข้าใจบทเรียนที่เรียนในห้องเรียน ตามเพื่อนไม่ค่อยจะทัน จึงต้องการติวเสริมเพิ่มเติม จะเรียน เสาร์ หรือ อาทิตย์ 10.00-12.00 น. เลือกสอน 1 วัน/สป สถานที่ ใกล้ ตลาดบางแค แถว เดอะมอลล์บางแค