ติวเสริมบทเรียน ป.1

เรียนพิเศษวิชา : ติวเสริมบทเรียน ป.1

สถานที่สอนพิเศษ :  แถวโลตัสวังหิน วัดใหม่เสนานิคม หลังราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อนักเรียน :  น้องจีน

เพศ หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

ระดับการศึกษา :  ประถมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตร :  ภาษาไทยปกติ

วันที่ต้องการเรียน :  สอนพิเศษให้เรียนทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.30-19.30 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์หญิง

**หมายเหตุ : อยากให้ติวเตอร์มาติวเสริมให้น้องทุกๆวิชา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ ป.1 ให้ติว ภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนภาษาไทย ฝึกอ่านภาษาไทย ติวที่บ้านได้เลยต้องการติวเตอร์ไปสอนพิเศษ 2 คน เวลาสอนได้ทั้งสองคนอยากได้ติวเตอร์ที่สอนเด็กประถมโดยเฉพาะสอนเนื้อหาตามโรงเรียนได้และมีส่วนเสริมให้น้องได้ด้วย

Comments are closed.