รับติวคณิต ม.2 ติวเสริมโจทย์

เรียนพิเศษวิชา : รับติวคณิต ม.2 ติวเสริมโจทย์ คณิตศาสตร์

สถานที่สอนพิเศษ :  ซอยอุดมสุข 58 หลังเซ็นทรัลบางนา มีมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอย

ชื่อนักเรียน :  น้องขวัญ

เพศ หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ระดับการศึกษา :  มัธยมศึกษาปีที่ 2

หลักสูตร :  ภาษาไทยปกติ

วันที่ต้องการเรียน : จันทร์ – ศุกร์ เลือกสอน 2 วัน เวลา 17.00-19.00 น.

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์หญิง และ ติวเตอร์ชาย

**หมายเหตุ : ต้องการฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2 เยอะให้ติวเตอร์เตรียมโจทย์มาให้แล้วฝึกทำโจทย์กันต้องการติวแบบแนวตะลุยโจทย์เลย หาแนวข้อสอบมาให้น้องฝึกทำและให้พี่ติวเตอร์ช่วยอธิบายโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2ให้

Comments are closed.