สอนศิลปะ อนุบาล วาดรูป

เรียนพิเศษวิชา : สอนศิลปะ อนุบาล วาดรูป ปะติด

สถานที่สอนพิเศษ :  สอนที่บ้าน BTS พร้อมพงศ์ สุขุมวิท 39

ชื่อนักเรียน :  น้องเบน่า

เพศ หญิง

สถานศึกษา :  โรงเรียนอินเตอร์

ระดับการศึกษา :  อนุบาล

หลักสูตร :  English Program (EP)

วันที่ต้องการเรียน :  สอนทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์

ต้องการติวเตอร์ :  ติวเตอร์หญิงจุฬา

**หมายเหตุ : สอนชอบศิลปะต้องการให้ติวเตอร์รับสอน ศิลปะที่บ้านให้มาสอนครูที่มาสอนต้องการให้เป็นติวเตอร์ จุฬาที่รับสอน วิชาศิลปะ วาดรูป สอนปะติดให้กับน้องระดับอนุบาล

Comments are closed.